Slides Framework

About Us

 • Icon

  Vernon Johnson

  Co-Founder, CTO

 • Icon

  Zoia Kozakov

  CMO

 • Icon

  Sean Rosenberg

  COO

 • Icon

  Nir Kabessa

  Co-Founder, CEO

 • Icon

  Jaya Subrahmanyan

  Software Engineer